Välkomna till Vadstena smidesmarknad  30/7 -1/8 2021

!!!! FLYTTAS TILL 2022 !!!!

--- OBS ! Marknader och Kniv-SM är inställda i år OBS ---

Vi planerar vi för att genomföra eventet 2022 istället!

Sidan kommer att uppdateras inför 2022Vid Wadstena Fogelsta Järnväg (WFJ), finns en fantastisk smedja i originalskick från 1880-talet.

Smedjan har använts till järnvägens behov under hundra år och har de senaste åren anpassats för att även kunna möta behoven för att Folkhögskolan i Vadstena ska kunna bedriva smidesutbildning här.

I samband med utbildning i smedjan väcktes intresset för att sprida intresset för smide i olika former och samtidigt lyfta fram järnvägens historia och hantverk i våra spår.

Idén har sedan utvecklats till att vi även kommer att förlägga nästa Kniv-SM till Vadstena och Vadstena slott. Själva tävlingen, SM för knivmakare, genomförs av Svensk Knivförening.

WFJ kommer att 30/7-1/8 2021 genomföra en smidesmarknad på bangårdsområdet och i samverkan med Svensk Knivförening, Kniv-SM.


I Hamnparken mellan stationen och Slottet kommer även företaget Kulturevent att anordna en hantverksmarknad för ett trettiotal utställare.


Under respektive sida kan man läsa mer om marknaden och tävlingen.


SMIDESMARKNAD

KNIV-SM 2021

För besökare och utställare som vill ordna sitt boende i Vadstena är det viktigt att tidigt göra bokningar. 


Vi kan rekommendera Slottsgården i direkt anslutning till marknadsområdet, Klosterhotellet i Vadstenas historiska miljö eller Vadstena Camping strax utanför Vadstena. Följ gärna deras länkar.


https://slottsgarden.se/

https://www.klosterhotel.se/

https://www.vadstenacamping.se/