Smidesmarknad

I samverkan med olika aktörer har vi nu bestämt att 30/7-1/8 2021 genomföra en Smidesmarknad på Bangårdsområdet med plats för ca 40-45 smeder och utställare.

Här hoppas vi kunna visa en bred representation av olika inriktningar på smide så som Knivmakare, Yxsmeder, Brukssmeder, Konstsmeder, Rustningssmide eller annan inriktning som någon vill visa. På bangårdsområdet får det gärna ryka, bankas och minglas, så att många kan få nya intryck och att möten mellan olika människor skapas.


WFJ planerar att erbjuda marknadsplats utomhus med tillgång till tält, 5x5meter som delas med tre andra utställare. Tillgång till kraft från byggcentraltavla inom 20 meter liksom bord för förevisning av arbeten. Preliminär kostnad för dessa marknadsplatser 1.500kr.


Ett begränsat antal platser erbjuds utan tillgång till tält, men med möjlighet att lyfta in materiel i Godsmagasinet i omedelbar anslutning till platserna vid otjänligt väder. Preliminär kostnad för dessa marknadsplatser 1.200kr.


Intresserade utställare gör snarast en intresseanmälan på


info@vadstenasmide2021.se


Namn

Adress

Telefon

Mail


Smidesinriktning med några bilder på arbeten


Särskilda önskemål